W Kruklankach dla turystów dostępne

– punkt informacji turystycznej
– przystanek komunikacji autobusowej
– sklepy spożywczo przemysłowe
– restauracje
– bary szybkiej obsługi
– smażalnie ryb
– strzeżona plaza gminna
– kościół katolicki
– cerkiew prawosławna
– wypożyczalnie sprzętu pływającego